第三章|禪修泰語學習

禪修泰語學習

從隆波帕默尊者的法談開示中擷取精華語句, 逐字拆解及分析詞彙。 讓我們一起來深入學習吧! 願您學習愉快!

學習資料三

第三章可以清除烦恼的 “法”是怎样的

教學製作:禪修泰語學習工作組

ยังไม่ครบ

 没到齐

ยังไม่ครบ 

 没到齐

ครบนะ 

到齐 

人员还没有到齐吗?已经到齐了 

 

เห็นยังเปิดประตูอยู่

看到   开门  

นึกว่ายังไม่ครบ

以为  还没 到齐

(隆波)看到门还是打开的,还以为人员没有到齐呢 

 

หลวงพ่อให้ปิดประตู

隆波     关门

隆波要求关上禅堂的大门 

 

เพราะว่า

因为

 

ตอนเทศน์นะ 

  讲法 

是因为在进法的时候 

 

คนยังเดินเข้ามาเลย 

    进来 

เก้เก้กังกัง

进进出出

หันซ้ายหันขวา

转左    转右

如果有人进进出出、左瞧右看 

 

สมาธิพวกเราจะเสีย

禅定 我们   坏掉

大家的禅定将会因此被破坏 

 

ธรรมะเป็น

   

ของปราณีต
  细腻

ของละเอียด

  精细

法是非常细腻而精微的 

 

ถ้าเราไม่มีสมาธิพอ

如果 我们 没有 禅定 足够

ฟังไม่รู้เรื่อง

   通晓

假如我们的禅定不够,是听不太懂的 

 

หรือฟัง

或者 

ก็ได้แต่คิด ๆ จำ ๆนะ

 得到 只是 思维 记忆 

或是最多就只是头脑层面记住了一点点 

 

มันล้างกิเลสไม่ได้

 清洗 烦恼 不可以

可是却清除不了烦恼习气 

 

ธรรมที่ล้างกิเลสได้ 

 代词 清洗 烦恼 可以

ต้องเป็นธรรมะ

必须    

ที่มันเข้าถึงใจ

代词  抵达 

能够清除烦恼习气的法,必须是抵达心底的法 

 

ใจเราต้องตั้งมั่น

 我们 必须 安住

而法要想进入到心,我们的心必须安住

 

มีสมาธิ ดี ๆก่อน 

 禅定   

ถึงจะรองรับธรรมะได้

直到  接住  可以

具备很好的禅定,才能够承接住法 

 

เหมือนอย่างแก้วน้ำนี้

    水杯  

就像这个水杯 

 

เราจะเทน้ำลงได้นะ

我们 下去 可以 

如果想要倒水进去 

 

ต้องถือให้ดีหนอ

必须  好好地 

我们必须先把杯子拿稳 

 

ถ้าแกว่งไปแกว่งมา 

如果 晃来晃去

如果不停地晃来晃去 

 

น้ำก็หกหมด

  洒了 完全

水就都溢出去了 

 

ใจเราแกว่งไปแกว่งมา

  我们 晃来晃去

同样的,如果心是荡起伏的 

 

มันรับธรรมะไม่ได้

  接收   不可以

我们就无法接收到法 

 

ธรรมะมันหกหมด

   洒了 完全

法全被倒在外

 

งั้นเลยให้ปิดประตูไว้

因此    关门  强调

所以隆波才会要求关门 

 

นี้ บางคนมีปัญหา 

现在     问题

ธาตุขันธ์

 蕴元素

当然,有些人的身体可能出了状况 

 

ปวดอึ ปวดฉี่

大便   小便

อะไรหนัก ๆ 

什么  极度

比如,想上厕所 

 

หลวงพ่อก็ไม่ได้ห้าม

隆波     没有 禁止

ออกไปได้

出去   可以

隆波并没有禁止大家去上厕所 

 

มันทุกข์ทรมาน

     痛苦

เกินไป 

ไม่ได้ห้ามหรอก

没有  禁止 语气词

是可以出去的,因为那时侯太难受了 

 

ตอนเปิดสอน

   开门   

ใหม่  นะ

最近  

เมื่อต้นเดือนสิงหาคม

    月初  八月

ที่ผ่านมา

代词 之前

(寺庙)在最初开放的时候(8月初),禅堂大门是开着的 

 

มาคนหนึ่ง

  一个人

แล้วก็ถึงเวลาจะเทศน์ 

然后  直到 时间  讲法

จะเข้ามาอีกหลายคน

 进来   一些人

เลย

语气词

到了讲法的时候,有个人带着一些人又进来了 

 

ร้องเรียกพรรคพวก

呼叫     朋友们

เพื่อนฝูง

好朋友们

因为他好心邀请了一群朋友来 

 

แต่ไม่มีที่นั่ง 

但是 没有 座位

ถ้าเข้ามาแทรก

如果  进来 

เข้ามา

进来

可是没有地方坐,需要加座

 

มันไม่มี

他们 

การเว้นระยะห่างแล้ว

社交距离         

然而这样就无法保持社交距离了 

 

ถึงอย่างไร

无论如何

เราก็ต้องระวังไว้ก่อน

我们 必须 小心谨慎 强调 

无论如何,我们都应该小心谨慎 

 

อย่าพึ่งการ์ดตก

 最近  警惕 放松

别急着松警惕! 

ประเทศอื่น ๆ 

国家   其他的

หนักหนาสาหัส

极度            严重  

其他国家的疫情现在还非常严重 

 

เข้ามาเมืองไทย

进来    泰国

他们来泰国时 

เอาเชื้อเข้ามานะ 

  病毒 进来 

มีเรื่อย ๆ

 不断地

不断地把病毒带进来 

 

ตรวจเจอแทบทุกวัน

检查  发现 几乎 每天

几乎每一天都会检查出感染者 

 

แต่กักตัวไว้  

但是 隔离 强调

กักตัวไว้ 14 วัน 

隔离  强调 14

但是他们被要求隔离14 

แล้วค่อยตรวจถึงเจอ

然后 逐渐的 检查 直到 发现

วันละคน 2 คน 

每天  1  2  

บางวันตั้ง 5 คนนะ

有些天  甚至  5 语气词

有时一天检出12个,有些天甚至检出5 

 

โรคมันยังรุนแรงอยู่

疾病   严重 正在

疫情现在任然非常严重

 

อย่าง อินเดีย

例如   印度

ก็ใกล้ ๆ เรา

 在附近 我们

比如,印度离我们很近

 

บางวัน

某天

คนติดเชื้อใหม่ ๆ

 感染 病毒 最近

ตั้ง 9 หมื่นกว่าคน

组成 9     超过 

有些国家每天甚至有九万个新增病例

 

ถ้าเรายังเผลอไม่ได้

如果 我们  疏忽大意 不可以

所以大家不可以疏忽大意

 

ประมาทไม่ได้

掉以轻心  不可以

需要谨慎一些

 

เกิดหลง

发生 疏忽

เข้ามาสักคน 2คน

进来  只有 1 2

万一不小心让漏网之鱼 进来

 

มาแพร่ได้อีก

 爆发 可以 

就可能会再次爆发疫情

 

อย่างน้อยก็พยายาม

至少        努力

ใส่หน้ากากเอาไว้

  口罩  保持 强调

所以我们至少应该戴口罩

 

ไม่คลุกคลีกัน

不要 社交  互相

保持社交距离

 

ในช่วงที่โควิดระบาด

  期间  新冠疫情

在疫情时期

 

พวกเรา

我们

บางคนนะ ได้ดี

  取得成功

บางท่านนะได้ดีเลย 

    取得成功 

有些人的修行取得了很好的成果

 

เพราะไม่มีเวลา

因为   没有 时间

ไปยุ่งกับคนข้างนอก

 攀缘   外面的

因为没有办法再攀缘外面的人

 

มีเวลา

 时间

อยู่กับตัวเองมาก

和自己在一起 多的

所以有了更多跟自己在一起的时间

 

ก็ภาวนาไป

 修行  

于是就用来练习:

 

เพราะใจมันจะไปคิด 

因为      

มีสติรู้ทันนะ

 觉性 及时知道 

当心跑去想了,有觉性及时地知道

 

ไม่หลงติดต่อ 

没有 迷失 继续

而没有继续迷失在想里

 

แค่เห็นมันจะคิด 

只是 看到   

只是看到它去想了

 

รู้ทันมัน

及时知道 

一旦及时知道

 

ความคิดก็ดับ 

念头     灭去

จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมา

  安住 生起

念头就会灭去,心就会安住

 

ดูแล้วดูอีกไป 

又看   

จนใจมัน

直到  

一而再、再而三地这样觉察

 

จิตใจมันเข้าใจ

     明白

ความจริงขึ้นมา

实相     生起

心终于明白了实相…….

 

ธรรมะไม่ใช่

    不是

ของลึกลับ

事物 奥秘的

法并不是什么玄奥奇幻之物

 

ธรรมะคือความจริง

      真相

法就只是事实、真相


ความจริงอะไร 

实相     什么

是什么样的事实、什么样的真相呢? 

 

ความจริงที่ว่า

事实    代词 

ทุกสิ่งทุกอย่าง

一切

ในชีวิตเราเนี่ย

 生命 我们 语气词

มันไม่เที่ยง

  无常

即,生命里的一切都是无常的 

 

มันถูกบีบคั้น

   逼迫

都是被逼迫着改变的 

 

ไปบังคับควบคุม

  打压  控制

ไม่ได้จริง

不可以 

都不是我们真的可以掌控得了的

 

เราต้อง

我们 必须

ระมัดระวังตรงนี้

注意      这里

(大家)一定要注意 

 

เรียนให้รู้หลัก 

学习  知道 原则

法的实践应该抓住核心、领会要点 

 

อย่าไปเรียนว่า

别去   学习  

ทำกรรมฐาน  

修习禅法

อย่างไรจิตจะสงบ 

如何     宁静

จิตจะมีความสุข

      快乐

而不是(误以为)践行佛法就是让心快乐、宁静 

 

จะสว่างอยู่ เฉย ๆ

 光明  如如不动

อะไรเนี่ย

什么 语气词

อันนั้นยังไม่ใช่

那样    不是

让心亮堂、如如不动,不是这样的 

 

เรียนต้องเรียน

学习 必须  学习

ให้เกิดปัญญา

 生起 智慧

法的实践一定要获得看见实相的智慧: 

 

ให้เห็นความจริง

 看见  实相

ของร่างกาย จิตใจเรา

   身体     我们

看见身的实相、心的实相 

 

ว่ามันไม่เที่ยง 

   无常

มันเป็นทุกข์

   

มันไม่ใช่ตัวเรา

  不是  

看见它们是无常的、时苦的、是无我的 

 

ถ้าเรียนยังไม่ถึงตรงนี้

如果 学习   达到 这里

假如学法及修行尚未来到这一点

 

เรียกว่ายังไม่ได้

称为     没抓住

สาระแก่นสารจริง

实质  核心   真的

หรอก

语气词

那可谓是尚未真正抓住修行的核心与实质

 

ในการปฏิบัติ 

  修行

ต้องเรียนจนเห็น

必须 学习 直到 看见

ไตรลักษณ์

三法印

ของกาย ของใจ

身的      心的

我们一定要学习和探究,直到看见身心的三法印(三共相) 

 

ถ้าเราเห็นแล้วมัน

如果 我们 看见  

ดีอย่างไร

好的 任何

看到三法印又会获得什么益处呢? 

 

ถ้าเราเห็นแล้ว 

如果 我们 看见 

เราจะไม่ทุกข์

我们  

如果看到三法印,我们就可以不苦

 

學習資料三
學習資料三
公益禪修泰語學習 誠意聲明

此分享純屬公益,
謹以此供養三寶。
資料是泰國師姐和小編們個人學習所用,
分享出來利益更多的求法者。
因為跨越語種,水平有限,
錯漏之處懇請海涵包容。

修行就是那麼簡單,只需要以身的本來面目知道身,以心的本來面目知道心。 ~隆波帕默尊者